Първа Мрежи Статистики Портрети Книги Общи Проект


English


Français


Българcки


Nederlands


Deutsch
Някои избрани статии на български
Национална асоциация "Жени в науката"   прибавен на 12/02/2008

Националната асоциация "Жени в науката" е национално, доброволно, непартийно и недържавно обединение на жени от Университети, Академии, Институти, Висши училища и други организации в системата на висшето образование, научно-образователната и научно-изследователската дейност.

Българска коалиция за равнопоставеност на половете   прибавен на 12/02/2008

Българската Коалиция за равнопоставеност на половете е неформална група, обединяваща представители на гражданското общество, институциите, политическите партии и медиите в България, които искат да работят за постигане де факто на равни възможности за жените и мъжете в България.